Ikona Apple CarPlay nie pojawia się na ekranie HOME.

  • iPhone nie jest kompatybilny z Apple CarPlay.
    • Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną z iPhone lub odwiedź stronę Apple CarPlay.
  • Odłącz iPhone od USB port 1 i podłącz go ponownie.
  • Port USB, do którego podłączono iPhone, nie jest odpowiedni.
    • Podłącz iPhone do USB port 1.
  • Apple CarPlay może nie być dostępne w Twoim kraju lub regionie.
  • Upewnij się, że używany jest certyfikowany kabel Lightning do połączenia telefonu iPhone z urządzeniem.