Środki ostrożności

 • Antena wysuwa się automatycznie.
 • W przypadku przenoszenia prawa własności lub złomowania samochodu z zainstalowanym urządzeniem, należy przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych, wykonując procedurę przywracania ustawień fabrycznych.
 • Nie należy rozpryskiwać cieczy na urządzenie.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

 • Należy przestrzegać lokalnych przepisów ruchu drogowego, prawa i regulacji.
 • Podczas jazdy
  • Nie należy oglądać ani obsługiwać urządzenia, ponieważ może to prowadzić do rozproszenia uwagi i spowodować wypadek. Należy zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu, aby oglądać lub obsługiwać urządzenie.
  • Nie używać funkcji konfiguracji ani żadnej innej funkcji, która mogłaby odwrócić uwagę od drogi.
  • Podczas cofania samochodem należy pamiętać, aby spojrzeć wstecz i uważnie obserwować otoczenie, nawet jeśli kamera cofania jest podłączona. Nie należy polegać wyłącznie na kamerze cofania.
 • Podczas obsługi
  • Nie wkładać rąk, palców ani ciał obcych do urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
  • Małe elementy należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
  • Należy zapinać pasy bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń w przypadku nagłego ruchu samochodu.

Zapobieganie wypadkowi

Zdjęcia pojawiają się dopiero po zaparkowaniu samochodu i zaciągnięciu hamulca postojowego. Jeśli samochód zacznie się poruszać podczas odtwarzania wideo, wyświetlana jest następująca przestroga i nie można oglądać wideo.

[Video blocked for your safety.]


Nie używać urządzenia ani nie obserwować monitora podczas jazdy.

Uwagi dotyczące panelu LCD

 • Nie moczyć panelu LCD ani nie wystawiać go na działanie płynów. Grozi to awarią.

 • Nie naciskać mocno panelu LCD, ponieważ może to zniekształcić obraz lub spowodować nieprawidłowe działanie (np. obraz może być niewyraźny lub panel LCD może zostać uszkodzony).
 • Nie dotykać panelu przedmiotami innymi niż palec, ponieważ może to uszkodzić panel LCD lub doprowadzić do jego pęknięcia.
 • Wyczyścić panel LCD suchą, miękką ściereczką. Nie używać rozpuszczalników, takich jak benzyna, rozcieńczalnik, dostępne w handlu środki czyszczące lub aerozol antystatyczny.
 • Nie używać urządzenia poza zakresem temperatur od 0ºC do 40ºC.
 • Jeśli samochód został zaparkowany w zimnym lub gorącym miejscu, obraz może nie być wyraźny. Jednak monitor nie jest uszkodzony, a obraz stanie się wyraźny po tym, jak temperatura w samochodzie wróci do normy.
 • Na monitorze mogą pojawić się niebieskie, czerwone lub zielone statyczne kropki. Są to tak zwane „jasne punkty” i mogą wystąpić przypadku każdego wyświetlacza LCD. Panel LCD jest precyzyjnie wyprodukowany, a ponad 99,99% jego segmentów działa prawidłowo. Jednakże możliwe jest, że niewielki procent (zazwyczaj 0,01%) segmentów może nie świecić prawidłowo. Nie przeszkadza to jednak w oglądaniu.

Uwagi dotyczące ekranu dotykowego

 • To urządzenie wykorzystuje pojemnościowy ekran dotykowy. Dotknij ekranu bezpośrednio palcem.
 • Obsługa dotyku wielopunktowego nie jest wspierana przez to urządzenie.
 • Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, takimi jak igła, długopis lub paznokieć. Obsługa rysikiem nie jest wspierana przez to urządzenie.
 • Dotykanie ekranu palcami w rękawiczce może spowodować nieprawidłową obsługę urządzenia lub brak reakcji.
 • Nie wolno dopuścić, by jakiekolwiek przedmioty dotknęły ekranu dotykowego. Jeśli ekran zostanie dotknięty przez przedmiot inny niż czubek palca, urządzenie może nie reagować prawidłowo.
 • Ponieważ w ekranie zastosowano szkło, nie należy narażać urządzenia na silne wstrząsy. Jeśli na ekranie wystąpią pęknięcia lub odpryski, nie należy dotykać uszkodzonej części, ponieważ może to spowodować obrażenia.
 • Należy trzymać inne urządzenia elektryczne z dala od ekranu dotykowego. Mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania ekranu dotykowego.
 • Jeśli na ekranie dotykowym znajdują się krople wody lub jeśli ekran zostanie dotknięty mokrymi palcami, ekran dotykowy może nie zareagować prawidłowo.


W przypadku pytań lub problemów dotyczących urządzenia, których nie omówiono w niniejszym dokumencie Przewodnik pomocniczy należy skonsultować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.