Nie można odbierać stacji.

  • Patrz [No Station], aby uzyskać szczegółowe informacje, gdy nie będzie można odebrać sygnału DAB.