APS-C/Super 35mm

Ustawianie nagrywania w rozmiarze odpowiadającym formatowi APS-C w przypadku zdjęć i w rozmiarze odpowiadającym formatowi Super 35mm w przypadku filmów. Wybór opcji [WŁ.] lub [Automatyczne] pozwala korzystać na opisywanym produkcie z dedykowanych obiektywów do formatu APS-C.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1)[APS-C/Super 35mm] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Nagrywanie w rozmiarze odpowiadającym formatowi APS-C lub w rozmiarze odpowiadającym formatowi Super 35mm.
Automatyczne:
Automatyczne ustawianie zakresu przechwytywania w zależności od obiektywu.
WYŁ.:
Przechwytywanie zawsze pełnoklatkowych obrazów odpowiadających przetwornikowi obrazu w formacie 35 mm.

Uwaga

  • W przypadku zamocowanego obiektywu zgodnego z formatem APS-C i ustawienia opcji [WYŁ.] w pozycji [APS-C/Super 35mm] można nie uzyskać oczekiwanych rezultatów fotografowania.
  • Po ustawieniu w pozycji [APS-C/Super 35mm] opcji [WŁ.], kąt widzenia będzie taki sam, jak w przypadku rejestrowania obrazu z użyciem przetwornika obrazu w formacie APS-C.