Typ samowyzw.

W przypadku rejestrowania obrazów z samowyzwalaczem, ustawianie ile obrazów ma być zarejestrowanych i ile sekund ma upłynąć od momentu naciśnięcia przycisku migawki do momentu zwolnienia migawki.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Typ samowyzw.] → odpowiednie ustawienie.
    • Ekran ustawień funkcji [Typ samowyzw.] można wyświetlić naciskając przycisk Fn.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Samowyzw(Pojed.):
Wykonywane jest jedno zdjęcie przy użyciu samowyzwalacza (10 sekund / 5 sekund / 2 sekundy).
Samowyzw. (ser.):
Wykonywane są zdjęcia seryjne z użyciem samowyzwalacza (3 zdjęcia po upływie 10 sekund / 5 zdjęć po upływie 10 sekund / 3 zdjęcia po upływie 5 sekund / 5 zdjęć po upływie 5 sekund / 3 zdjęcia po upływie 2 sekund / 5 zdjęć po upływie 2 sekund).