Ustawienia Wi-Fi: Reset SSID/hasła

Urządzenie udostępnia informacje na temat połączenia przy użyciu funkcji [Wyślij do smartfona][Połączenie] w obszarze [Steruj ze smartfonu] urządzeniom, które mają uprawnienia do nawiązania połączenia. Jeśli chcesz zmienić urządzenia uprawnione do nawiązania połączenia, zresetuj informacje na temat połączeń.

  1. MENU(Sieć) → [Ustawienia Wi-Fi][Reset SSID/hasła][OK].

Uwaga

  • W przypadku podłączenia opisywanego produktu do smartfona po uprzednim zresetowaniu informacji o połączeniu, należy ponownie wprowadzić ustawienia dla smartfona.