Pręd.odtw. dla int.

Ustawianie szybkości odtwarzania zdjęć podczas wykonywania procedury [Cią. odtw. dla int.].
Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wer. 6.00 lub nowszej.
  1. MENU → (Odtwarzanie) → [Pręd.odtw. dla int.] → odpowiednie ustawienie.

Wskazówka

  • Można również zmienić szybkość odtwarzania, obracając pokrętło przednie/tylne lub pokrętło sterowania podczas [Cią. odtw. dla int.].