Bl. AWB prz. mig. (zdjęcie)

Można ustawić, czy balans bieli ma być blokowany po naciśnięciu przycisku migawki, gdy w pozycji [Balans bieli] ustawiono opcję [Automatyczne] lub [Automat. podwodne].

Funkcja ta zapobiega niezamierzonym zmianom balansu bieli w trybie zdjęć seryjnych lub podczas rejestrowania z przyciskiem migawki wciśniętym do połowy.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Bl. AWB prz. mig.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Prz. wciś. do połowy:
Blokowanie balansu bieli, gdy przycisk migawki jest wciśnięty do połowy, nawet w trybie automatycznego balansu bieli. Balans bieli jest również blokowany w trybie zdjęć seryjnych.
Zdjęcia seryjne:
Blokowanie balansu bieli z ustawieniem dla pierwszego zdjęcia podczas wykonywania zdjęć seryjnych, nawet w trybie automatycznego balansu bieli.
WYŁ.:
Praca w normalnym trybie automatycznego balansu bieli.


O funkcji [Utrzymanie bl. AWB] i [Przełącz. bl. AWB]

Balans bieli można również zablokować w trybie automatycznego balansu bieli, przypisując funkcję [Utrzymanie bl. AWB] lub [Przełącz. bl. AWB] do przycisku ustawień własnych. Wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.2) → Przypisz [Utrzymanie bl. AWB] lub [Przełącz. bl. AWB] poleceniem [Prz. Własne]. Naciśnięcie przycisku z przypisaną funkcją podczas rejestrowania obrazów spowoduje zablokowanie balansu bieli.
Funkcja [Utrzymanie bl. AWB] blokuje balans bieli, wstrzymując automatyczną regulację balansu bieli przy wciśniętym przycisku.
Funkcja [Przełącz. bl. AWB] blokuje balans bieli, wstrzymując automatyczną regulację balansu bieli po jednokrotnym naciśnięciu przycisku. Po ponownym naciśnięciu przycisku blokada AWB zostaje zwolniona.

  • Jeżeli chcesz zablokować balans bieli podczas filmowania w automatycznym trybie balansu bieli, wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.2) → przypisz [Utrzymanie bl. AWB] lub [Przełącz. bl. AWB] przy użyciu polecenia [Prz. Własne].

Wskazówka

  • Podczas fotografowania z lampą błyskową, gdy automatyczny balans bieli jest zablokowany, uzyskana kolorystyka może być nienaturalna, ponieważ balans bieli został zablokowany przed wyemitowaniem błysku. W takim przypadku, ustaw w pozycji [Bl. AWB prz. mig.] opcję [WYŁ.] lub [Zdjęcia seryjne] i nie korzystaj z funkcji [Utrzymanie bl. AWB] lub [Przełącz. bl. AWB] podczas fotografowania. Albo ustaw w pozycji [Balans bieli] opcję [Lampa błysk.].