Zd.ster.PC(prz. LAN): Zd.ster.PC(prz. LAN)

Możesz obsługiwać aparat z poziomu komputera, podłączając aparat do komputera lub koncentratora przełączającego za pomocą kabli LAN.

  1. MENU(Sieć) → [Zd.ster.PC(prz. LAN)][Zd.ster.PC(prz. LAN)] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ. :
Możliwe jest zdalne sterowanie za pomocą przewodowej sieci LAN.
WYŁ. :
Zdalne sterowanie za pomocą przewodowej sieci LAN nie jest możliwe.

Uwaga

  • Miejsce docelowe zarejestrowanego obrazu i format pliku do przesłania można ustawić wybierając MENU → (Ustawienia) → [Ust. Zdal. sterow. PC].