Korzystanie z przycisku Fn (Funkcja) (Menu funkcji)

Menu funkcji to menu 12 funkcji, które jest wyświetlane na dole ekranu po naciśnięciu przycisku Fn (Funkcja) w trybie rejestrowania obrazu. Po zarejestrowaniu często używanych funkcji w menu funkcji można szybciej uzyskać do nich dostęp.


Wskazówka

 • Funkcje można szybciej przywoływać, używając funkcji przycisku ustawień własnych w celu przypisania często używanych funkcji do odpowiednich przycisków wraz z menu funkcji. Informacje na temat pokrewnych funkcji w części „Powiązany temat” u dołu strony.
 1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk DISP na pokrętle sterowania, aby ustawić tryb ekranu inny niż [Wizjer], a następnie naciśnij przycisk Fn (Funkcja).

 2. Wybierz odpowiednią funkcję, naciskając stronę góra/dół/lewo/prawo pokrętła sterowania.

 3. Wybierz właściwe ustawienie obracając pokrętło przednie i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
  • Niektóre funkcje można dokładnie ustawić przy pomocy pokrętła tylnego.

Zmiana ustawień z poziomu dedykowanych ekranów ustawień

W punkcie 2 wybierz odpowiednią funkcję, po czym naciśnij środkową część pokrętła sterowania. Pojawi się dedykowany ekran ustawień dla danej funkcji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami (A), aby zmienić ustawienia.


Zmiana funkcji w menu funkcji (Ustaw. menu funkcji)

Poniżej przedstawiono procedurę zmiany funkcji [Tryb pracy] w menu funkcji na funkcję [Linia siatki].

 1. MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Ustaw. menu funkcji].
 2. Wybierz (Tryb pracy) spośród 12 funkcji w menu funkcji, korzystając z górnej/dolnej/lewej/prawej strony pokrętła sterowania, a następnie naciśnij środkową część.
 3. Przejdź do ekranu [Wyświetlanie/Auto podgląd] przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania. Następnie wybierz [Linia siatki] i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
  • Funkcja (Linia siatki) zostanie wyświetlona w miejsce funkcji (Tryb pracy) w menu funkcji.