Ustawianie ostrości na oczach (Ust. AF Twarz/Oczy)

Funkcja [Ust. AF Twarz/Oczy] służy do ustalania, czy aparat będzie ustawiać ostrość z priorytetem na twarzach lub oczach, czy też nie.


Są dwie metody wykonywania procedury [AF priorytet oczu] różniące się między sobą specyfikacjami. Dobierz właściwą metodą w zależności od potrzeb.

[AF priorytet oczu] za pośrednictwem [Ust. AF Twarz/Oczy] [AF priorytet oczu] za pośrednictwem przycisku ustawień własnych

Szczegóły można znaleźć tutaj.

Wykrywanie obiektu Aparat będzie wykrywał twarze/oczy z większym priorytetem. Aparat będzie wykrywał wyłącznie twarze/oczy.
Wstępne przygotowanie Wybierz [Ust. AF Twarz/Oczy][Prio. tw./oczu w AF][WŁ.]. Przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do właściwego przycisku poleceniem [Prz. Własne].
Sposób wykonywania procedury [AF priorytet oczu] Naciśnij przycisk migawki do połowy. Naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [AF priorytet oczu]*.
Specyfikacje
 • Gdy aparat wykryje twarz lub oko w obrębie wyznaczonego obszaru ostrości lub wokół niego, ustawianie ostrości na tej twarzy lub oku ma większy priorytet.
 • Jeśli aparat nie wykryje żadnej twarzy lub oczu w obrębie wyznaczonego obszaru ostrości, ustawi ostrość na innym obiekcie, który można wykryć.
 • Aparat ustawia ostrość wyłącznie na twarzach lub oczach w dowolnym miejscu ekranu, bez względu na ustawienie w pozycji [Obszar ostrości].
 • Aparat nie ustawi ostrości automatycznie na innym obiekcie, jeżeli w żadnym miejscu ekranu nie zostanie wykryta twarz lub oko.
Tryb ostrości Działa zgodnie z ustawieniem określonym w pozycji [Tryb ostrości] Działa zgodnie z ustawieniem określonym w pozycji [Tryb ostrości]
Obszar ostrości Działa zgodnie z ustawieniem określonym w pozycji [Obszar ostrości] Obszarem ostrości tymczasowo staje się cały ekran, bez względu na ustawienie w pozycji [Obszar ostrości].
Sposób działania następujących funkcji w sekcji [Ust. AF Twarz/Oczy]
 • Wykrywanie obiektu
 • Wybierz p/l oko
 • Wyś. ramki wykr. tw.
 • Wyśw. oczu zwierząt
Działa zgodnie z ustawieniem określonym w poszczególnych pozycjach menu Działa zgodnie z ustawieniem określonym w poszczególnych pozycjach menu

*Bez względu na to, czy w pozycji [Prio. tw./oczu w AF] w sekcji [Ust. AF Twarz/Oczy] ustawiono opcję [WŁ.] lub [WYŁ.], z funkcji [AF priorytet oczu] można korzystać za pośrednictwem przycisku ustawień własnych, naciskając przycisk ustawień własnych z przypisaną funkcją [AF priorytet oczu].

Wskazówka

Utrzymywanie ostrości na oku lub twarzy w ruchu (AF priorytet oczu + Śledzenie)


 1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Ust. AF Twarz/Oczy] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Prio. tw./oczu w AF:
Ustawianie, czy przy włączonym autofokusie mają być wykrywane twarze i oczy wewnątrz obszaru ostrości i czy ma być ustawiana ostrość na oczach (AF priorytet oczu), czy też nie. ([WŁ.]/[WYŁ.]) (Uwaga: Obsługa aparatu różni się w przypadku korzystania z przycisku ustawień własnych w celu wykonania procedury [AF priorytet oczu].)
Wykrywanie obiektu:
Wybór docelowego obiektu do wykrywania.
[Człowiek]: Wykrywanie ludzkich twarzy/oczu.
[Zwierzę]: Wykrywanie zwierzęcych oczu. Twarze zwierzęce nie są wykrywane.
Wybierz p/l oko:
Określenie oka do wykrycia, gdy w pozycji [Wykrywanie obiektu] ustawiono opcję [Człowiek]. Jeżeli wybrano [Prawe oko] lub [Lewe oko], tylko wybrane oko będzie wykrywane. Gdy w pozycji [Wykrywanie obiektu] wybrano ustawienie [Zwierzę], nie można użyć opcji [Wybierz p/l oko].
[Automatyczne]: Aparat automatycznie wykrywa oczy.
[Prawe oko]: Prawe oko obiektu (oko po lewej stronie z perspektywy fotografa) jest wykrywane.
[Lewe oko]: Lewe oko obiektu (oko po prawej stronie z perspektywy fotografa) jest wykrywane.
Wyś. ramki wykr. tw.:
Ustawianie, czy ma być wyświetlana ramka wykrywania twarzy po wykryciu ludzkiej twarzy. ([WŁ.]/[WYŁ.])
Wyśw. oczu zwierząt:
Ustawianie, czy ma być wyświetlana ramka wykrywania oczu po wykryciu twarzy zwierzęcia. ([WŁ.]/[WYŁ.])


Ramka wykrywania twarzy

Gdy urządzenie wykrywa twarz, pojawia się szara ramka wykrywania twarzy. Gdy urządzenie ustali, że autofokus jest włączony, ramka wykrywania twarzy zmienia kolor na biały.
W przypadku zarejestrowania priorytetu kolejności dla poszczególnych twarzy z wykorzystaniem funkcji [Rejestracja twarzy], w opisywanym produkcie zostanie automatycznie wybrana twarz o najwyższym priorytecie i ramka wykrycia twarzy wokół tej twarzy zmieni kolor na biały. Ramki wykrywania twarzy w przypadku zarejestrowanych twarzy zmieniają kolor na czerwonawo-purpurowy.


Ramka wykrywania oczu

Biała ramka wykrywania oczu pojawi się, gdy zostanie wykryte oko i aparat określi, że autofokus jest możliwy w zależności od ustawień.
Ramka wykrywania oczu jest wyświetlana w następujący sposób, gdy w pozycji [Wykrywanie obiektu] ustawiono opcję [Zwierzę].


[AF priorytet oczu] przez przycisk ustawień własnych

Z funkcji AF priorytet oczu można również korzystać po przypisaniu [AF priorytet oczu] do przycisku ustawień własnych. Aparat może ustawiać ostrość na oczach tak długo, jak długo wciśnięty jest ten przycisk. Jest to przydatne, gdy chcesz tymczasowo zastosować funkcję AF priorytet oczu na całym ekranie bez względu na ustawienie w pozycji [Obszar ostrości]. Aparat nie ustawia ostrości automatycznie, jeżeli nie wykryto twarzy lub oczu.
(Uwaga: Przy próbie ustawienia ostrości na oczach przez naciśnięcie przycisku migawki do połowy, aparat wykrywa tylko twarze lub oczy wewnątrz obszaru ostrości określonego w pozycji [Obszar ostrości] lub wokół niego. Jeżeli aparat nie wykryje twarzy lub oczu, wykonuje zwykłe automatyczne ustawianie ostrości.)

 1. MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] → odpowiedni przycisk, po czym przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do tego przycisku.
 2. MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Ust. AF Twarz/Oczy][Wykrywanie obiektu]→ odpowiednie ustawienie.
 3. Skieruj aparat na twarz człowieka lub zwierzęcia i naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [AF priorytet oczu].
 4. Naciśnij przycisk migawki, przytrzymując przycisk.


[Przełącz p/l oko] przez przycisk ustawień własnych

Przy ustawieniu [Prawe oko] lub [Lewe oko] w pozycji [Wybierz p/l oko], wykrywane oko można przełączyć, naciskając przycisk ustawień własnych, do którego przypisano funkcję [Przełącz p/l oko].

Gdy w pozycji [Wybierz p/l oko] ustawiono opcję [Automatyczne], można tymczasowo przełączyć wykrywane oko, naciskając przycisk ustawień własnych, do którego przypisano funkcję [Przełącz p/l oko].

Tymczasowy wybór lewe/prawe zostanie anulowany, gdy wykonasz następujące czynności itp. Aparat powróci do automatycznego wykrywania oczu.

 • Zaprzestanie naciskania przycisku migawki do połowy.
 • Zaprzestanie naciskania przycisku ustawień własnych, do którego przypisano funkcję [AF włączony] lub [AF priorytet oczu].
 • Naciśnięcie przycisku Fn lub MENU.


Wskazówka

 • Gdy w pozycji [Wybierz p/l oko] nie została ustawiona opcja [Automatyczne] lub zostanie wykonana operacja [Przełącz p/l oko] przyciskiem ustawień własnych, pojawi się ramka wykrywania oczu.
 • Jeśli chcesz, aby ramka wykrywania twarzy lub oczu znikła po upływie określonego czasu, gdy aparat ustawi ostrość na twarzy lub oczach, ustaw w pozycji [Auto. czysz. obsz. AF] opcję [WŁ.].
 • W celu wykrycia zwierzęcych oczu, tak ustaw kadr, aby widoczne były zarówno oczy, jak i nos zwierzęcia. Po ustawieniu ostrości na pysku zwierzęcia łatwiej będzie wykryć oczy zwierzęcia.

Uwaga

 • Przy ustawieniu [Człowiek] w pozycji [Wykrywanie obiektu] oczy zwierząt nie będą wykrywane. Przy ustawieniu [Zwierzę] w pozycji [Wykrywanie obiektu] ludzkie twarze nie będą wykrywane.
 • Przy ustawieniu [Zwierzę] w pozycji [Wykrywanie obiektu] poniższe funkcje są niedostępne:
  • Pr. tw. w pom. wiel.
  • Prio. zarej. twarzy
 • Funkcja [AF priorytet oczu] może nie działać zbyt dobrze w następujących sytuacjach:
  • Gdy dana osoba nosi okulary przeciwsłoneczne.
  • Gdy grzywka zasłania oczy danej osoby.
  • Przy słabym oświetleniu lub pod światło.
  • Gdy oczy są zamknięte.
  • Gdy dana osoba jest w cieniu.
  • Gdy dana osoba jest poza obszarem ostrości.
  • Gdy dana osoba za bardzo się rusza.
 • Gdy dana osoba za bardzo się rusza, ramka detekcji może nie być prawidłowo wyświetlana wokół oczu.
 • W zależności od okoliczności nie można ustawić ostrości na oczach. W takim wypadku aparat będzie wykrywał twarz i ustawiał na niej ostrość. Aparat nie może ustawić ostrości na oczach, gdy nie została wykryta żadna ludzka twarz.
 • W określonych warunkach urządzenie może w ogóle nie wykrywać twarzy lub przypadkowo uznać inne obiekty za twarze.
 • Funkcja AF priorytet oczu jest niedostępna przy ustawieniu pokrętła trybu w pozycji (Film) lub , albo podczas filmowania.
 • Ramka wykrywania oczu nie jest wyświetlana, gdy funkcja AF priorytet oczu jest niedostępna.
 • Funkcji wykrywania twarzy/oczu nie można używać razem z poniższymi funkcjami:
  • Funkcje zoomu inne niż zoom optyczny.
  • [Posteryzacja] w pozycji [Efekt wizualny]
  • Powiększenie
  • Filmowanie przy ustawieniu [120p]/[100p] w pozycji [Ust. nagrywania]
  • Przy ustawieniu [120fps]/[100fps] w pozycji [Liczba kl. na sek.] podczas rejestrowania w zwolnionym/szybkim tempie.
 • Można wykryć maksymalnie 8 twarzy.
 • Nawet jeśli w pozycji [Wyś. ramki wykr. tw.] jest ustawiona opcja [WYŁ.], wokół twarzy z ustawioną ostrością pojawi się zielona ramka ostrości.
 • W trybie rejestrowania obrazu [Inteligentna auto], w pozycji [Prio. tw./oczu w AF] na stałe jest ustawiona opcja [WŁ.].
 • Nawet przy ustawieniu [Wykrywanie obiektu] w pozycji [Zwierzę] oczu niektórych rodzajów zwierząt nie można wykryć.
 • Nawet przy ustawieniu [Wyśw. oczu zwierząt] w pozycji [WYŁ.] wokół oczu z ustawioną ostrością wyświetlana jest zielona ramka ostrości.