Lista ikon na monitorze

Wyświetlane elementy i ich rozmieszczenie prezentowane na ilustracjach mają charakter poglądowy. Faktyczny wygląd ekranu może odbiegać od przedstawionego.

Ikony na ekranie rejestrowania obrazów

Tryb monitora

Tryb wizjera

 1. Tryb fotografowania/Rozpoznawanie ujęcia
  P P* A S M
  Tryb fotografowania

  Numer rejestru
  Ikony rozpoznania sceny
 2. Ustawienia aparatu
  NO CARD
  Stan karty pamięci
  100
  Pozostała liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć
  Zapisywanie danych / Liczba pozostałych obrazów do zapisu
  Proporcje zdjęć
  24M / 20M/ 16M / 10M/ 8.7M / 6.9M / 6.0M / 5.1M / 4.0M / 2.6M / 2.2M/ 1.7M
  Rozmiar obrazu zdjęć
  RAW
  Rejestrowanie w formacie RAW (skompresowanym/nieskompresowanym)
  X.FINE FINE STD
  Jakość JPEG
  XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
  Format plików filmowych
  Ustawienie zapisu filmów
  120p 60p 60i 30p 24p 100p 50p 50i 25p
  Szybkość klatek filmów
  Nagryw. proxy
  120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps
  Szybkość klatek przy rejestrowaniu filmów w zwolnionym tempie/szybkim tempie
  APS-C/Super 35mm
  Ładowanie lampy błyskowej
  Efekt ustawień Wył. 
  Wspomaganie AF
  SteadyShot wył./wł., Ostrzeżenie o drganiach aparatu
  Dł. ognisk. SteadyS. / Ostrzeżenie o drganiach aparatu
  Inteligentny zoom/ Wyr. zoom obr./Zoom cyfrowy
  Zdalne sterowanie z komputera
  Jasne monitorow.
  Rejestrowanie bez dźwięku migawki
  Zdalne sterowanie
  Stan połączenia FTP i transferu FTP
  Podłączony do sieci Wi-Fi/Odłączony od sieci Wi-Fi

  * Te ikony są wyświetlane w Obszarze 6 w przypadku rejestrowania z użyciem wizjera.

  Podłączony do sieci LAN/Odłączony od sieci LAN

  * Te ikony są wyświetlane w Obszarze 6 w przypadku rejestrowania z użyciem wizjera.

  Brak zapisu dźwięku filmów
  Reduk. szumu wiatru
  Zapis informacji o prawach autorskich włączony
  Zapis informacji IPTC włączony
  Anuluj ostrość
  Anulowanie śledzenia
  Ostrość punktu
  Wykonywanie procedury [Ostrość punktu]
  Aktywna funkcja NFC
  Dostępne połączenie Bluetooth / Niedostępne połączenie Bluetooth
  Połączono ze smartfonem / Nie połączono ze smartfonem
  Uzyskiwanie informacji o lokalizacji / Informacji o lokalizacji nie można uzyskać
  Tryb samolotowy
  Ostrzeżenie przed przegrzaniem
  Plik bazy danych zapełniony / Błąd pliku bazy danych
 3. Akumulator
  Poziom naładowania akumulatora
  Ostrzeżenie naładowania akumulatora
  Zasilacz USB
 4. Ustawienia rejestrowania obrazów
  Tryb pracy
  Tryb błysku /Bezprz. lampa błysk./Red.czerw.oczu
  ±0.0
  Korekcja błysku
  Tryb ostrości
  Obszar ostrości
  Format pliku
  Tryb pomiaru
  7500K A5 G5
  Balans bieli (automatyczny, fabryczny, automatyczny pod wodą, niestandardowy, temperatura barw, filtr kolorów)
  Opt. D-Range /Auto HDR
  +3 +3 +3
  Strefa twórcza /Kontrast, nasycenie, wyrazistość
  Efekt wizualny
  Prio. tw./oczu w AF
  Typ migawki
  L. kl. na sek. wizj.
  Prio. nośnika nagr.
 5. Wskaźnik ostrości/ustawienia ekspozycji
  Wskaźnik ostrości
  1/250
  Czas otwarcia migawki
  F3.5
  Wartość przysłony
  Kompensacja ekspozycji/Pomiar ręczny
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO400
  Czułość ISO
  Blokada AE/Blokada FEL/Blokada AWB
 6. Poradniki/inne
  Anulowanie śledzenia
  Informacje pomocnicze dla operacji śledzenia
  Anuluj ostrość
  Informacje pomocnicze dla anulowania ustawiania ostrości
  Informacje pomocnicze dla Mojego pokrętła


  Wskaźnik bracketingu

  Obszar pomiaru punktowego


  Przewodnik ustawień ekspozycji

  Wskaźnik czasu otwarcia migawki
  Wskaźnik przysłony
  Histogram
  Poziomica cyfrowa
  STBY REC
  Gotowość do nagrywania filmu/Trwa nagrywanie filmu
  1:00:12
  Faktyczny czas nagrywania filmu (godziny: minuty: sekundy)
  Wyśw. poz. dźw.
  Sterowanie REC
  00:00:00:00
  Kod czasowy (godziny: minuty: sekundy: klatki)
  00 00 00 00
  Bit użytkownika

Ikony na ekranie odtwarzania

Ekran odtwarzania pojedynczego obrazu

Ekran histogramu

 1. Podstawowe informacje
  Nośniki do odtwarzania
  Tryb oglądania
  Informacje IPTC
  Klasyfikacja
  Ochrona
  DPOF
  Ustawiony DPOF
  3/7
  Numer pliku/Liczba zdjęć w trybie podglądu
  Aktywna funkcja NFC
  Poziom naładowania akumulatora
  Wyświet. jako grupę
  Z uwzględnieniem filmu proxy
  Stan transferu FTP
 2. Ustawienia aparatu

  Informacje w rozdziale „Ikony na ekranie rejestrowania obrazów”

 3. Ustawienia rejestrowania obrazów
  Błąd efektu wizualnego
  Błąd Auto HDR
  35mm
  Ogniskowa obiektywu

  Informacje na temat innych ikon wyświetlanych w tym obszarze można znaleźć w rozdziale „Ikony na ekranie rejestrowania obrazów”.

 4. Informacje o obrazie
  Informacje o szerokości/długości geograficznej
  2019 -1-1 10:37AM
  Data nagrania
  100-0003
  Numer folderu - Numer pliku
  Histogram (Luminancja/R/G/B)