Logo certyfikatu (tylko w przypadku niektórych modeli)

Wyświetla niektóre symbole certyfikacji urządzenia.

  1. MENU(Ustawienia) → [Logo certyfikatu].