Ust. Zdal. sterow. PC: Miej. doc. zapisu zdj.

Ustawianie, czy zdjęcia przechowywane zarówno w aparacie jak i na komputerze w trybie Zdalne sterowanie z komputera mają być zapisywane. Ustawienie to jest przydatne, gdy chcesz sprawdzić zarejestrowane obrazy z poziomu aparatu bez zostawiania aparatu.

*Zdalne sterowanie z komputera: Wykorzystuje program „Imaging Edge (Remote)” do sterowania opisywanym produktem z poziomu komputera, włączając w to takie funkcje jak rejestrowanie obrazów i zapisywanie ich na komputerze.

  1. MENU (Ustawienia) → [Ust. Zdal. sterow. PC][Miej. doc. zapisu zdj.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Tylko PC:
Zapisywanie zdjęć tylko na komputerze.
PC+Urządz. fotograf.:
Zapisywanie zdjęć na komputerze i w aparacie.
Tylko urz. fotografuj. :
Zapisywanie zdjęć tylko w aparacie.

Uwaga

  • Jeżeli włożona karta pamięci nie nadaje się do zapisu, nie można rejestrować zdjęć nawet po wybraniu [Tylko urz. fotografuj.] lub [PC+Urządz. fotograf.].
  • Jeżeli zostanie wybrana opcja [Tylko urz. fotografuj.] lub [PC+Urządz. fotograf.], a karta pamięci nie została włożona do aparatu, nie można zwolnić migawki, nawet jeśli w pozycji [Wyzwal. bez karty] ustawiono opcję [Aktywne].
  • W trakcie wyświetlania zdjęć na aparacie nie można rejestrować obrazów w trybie Zdalne sterowanie z komputera.
  • Ustawienia w pozycji [Ust. Zdal. sterow. PC] są stosowane również w przypadku rejestrowania z wykorzystaniem zdalnego sterowania z poziomu komputera [Zd.ster.PC(prz. LAN)].