Napęd przy. w tr. AF (zdjęcie)

Zmiana systemu napędu przysłony w celu uzyskania priorytetu wydajności śledzenia z autofokusem lub priorytetu wyciszenia (tylko w przypadku korzystania ze zgodnego obiektywu).

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Napęd przy. w tr. AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Standardowy:
Wykorzystywany jest standardowy system napędu przysłony.
Priorytet ostrości:
Zmiana systemu napędu przysłony w celu uzyskania priorytetu wydajności śledzenia z autofokusem. Podczas zdjęć seryjnych z użyciem migawki elektronicznej, ustawienie [Priorytet ostrości] umożliwia ciągłą regulację ostrości przy większej wartości F niż F16.
Priorytet ciszy:
Zmiana systemu napędu przysłony w celu uzyskania priorytetu wyciszenia, aby dźwięk napędu przysłony był cichszy niż w przypadku opcji [Standardowy].

Uwaga

  • Po wybraniu opcji [Priorytet ostrości] podczas zdjęć seryjnych może być słyszalny dźwięk napędu przysłony, rejestrowanie może ulec spowolnieniu, a wyświetlany obraz może migać. Aby uniknąć tych efektów, zmień ustawienie na [Standardowy].
  • Po wybraniu opcji [Priorytet ciszy] szybkość ustawiania ostrości może ulec spowolnieniu i ustawienie ostrości na obiekcie może być trudniejsze.
  • Przy ustawieniu [Standardowy] lub [Priorytet ciszy] w pozycji [Napęd przy. w tr. AF] i wartości F większej niż F16, ostrość jest zablokowana z nastawą dla pierwszego zdjęcia.
  • Przy ustawieniu [Migawka mechanicz.] w pozycji [Typ migawki] nie można wybrać ustawienia [Priorytet ostrości].
  • Podczas rejestrowania zdjęć pojedynczych przy ustawieniu [Automatyczne] w pozycji [Typ migawki], przysłona jest napędzana przez system [Standardowy] nawet po wybraniu opcji [Priorytet ostrości].
  • Funkcja [Napęd przy. w tr. AF] jest niedostępna, gdy używany jest obiektyw niezgodny z tą funkcją.