Zabezpiecz.(IPsec)

Szyfrowanie danych, gdy aparat i komputer komunikują się przez sieć przewodową LAN.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wer. 6.00 lub nowszej.

 1. MENU (Sieć) → [Zabezpiecz.(IPsec)] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

IPsec([WŁ.]/[WYŁ.]):
Ustawianie, czy ma być wykorzystywana funkcja [Zabezpiecz.(IPsec)], czy nie.
Docelowy adres IP:
Ustawianie adresu IP urządzenia, które ma być podłączone, używając funkcji [Zabezpiecz.(IPsec)].
Klucz współdzielony:
Ustawianie klucza współdzielonego używanego przez funkcję [Zabezpiecz.(IPsec)].

Uwaga

 • Użyj co najmniej ośmiu i nie więcej niż 20 znaków alfanumerycznych lub symboli w przypadku opcji [Klucz współdzielony].
 • W przypadku komunikacji IPsec urządzenie, które ma być podłączone, musi być zgodne z konfiguracją IPsec.
  Zależnie od urządzenia, łączność może być niemożliwa lub prędkość komunikacji może być niska.
 • W opisywanym aparacie konfiguracja IPsec działa tylko w trybie transportowym i wykorzystuje protokół IKEv2.
  Algorytmy to: AES with 128-bit keys in CBC mode/Diffie-Hellman 3072-bit modp group/PRF-HMACSHA-256/HMAC-SHA-384-192.
  Uwierzytelnianie wygasa po 24 godzinach.
 • Komunikację szyfrowaną można nawiązać tylko w przypadku urządzeń właściwie skonfigurowanych. Komunikacja z innymi urządzeniami nie jest szyfrowana.
 • Więcej szczegółów na temat konfiguracji IPsec w przypadku posiadanego urządzenia można uzyskać u administratora sieci.