Śledzenie obiektu (funkcja śledzenia)

Opisywany aparat posiada funkcję śledzenia, która śledzi obiekt, utrzymując go stale w ramce ostrości.

Można ustawić pozycję początkową do śledzenia, wybierając ją z obszarów ostrości lub określając ją dotykowo. Wymagana funkcja zależy od metody ustawiania.

  • Informacje na temat powiązanych funkcji można znaleźć w sekcji „Powiązany temat” u dołu strony.

Ustawianie pozycji początkowej śledzenia przez wybór obszaru ostrości ([Śledzenie] w sekcji [Obszar ostrości])

Wybrana ramka ostrości jest ustawiana jako pozycja początkowa śledzenia i śledzenie rozpoczyna się przez naciśnięcie przycisku migawki do połowy.

  • Ta funkcja jest dostępna w trybie fotografowania.
  • Ta funkcja jest dostępna, gdy w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono opcję [Ciągły AF].

Ustawianie pozycji początkowej śledzenia dotykowo ([Śl. uruch. przez dot.] w sekcji [Funkcja obsł. dotyk.])

Można ustawić obiekt do śledzenia, dotykając go na monitorze.

  • Ta funkcja jest dostępna w trybie fotografowania i w trybie filmowania.
  • Ta funkcja jest dostępna, gdy w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono opcję [Pojedynczy AF], [Ciągły AF] lub [DMF].

Chwilowa zmiana ustawienia w pozycji [Obszar ostrości] na [Śledzenie] ([Śledzenie włączone] w sekcji [Prz. Własne])

Nawet jeśli w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono inną opcję niż [Śledzenie], można tymczasowo zmienić ustawienie w pozycji [Obszar ostrości] na [Śledzenie], przytrzymując wciśnięty przycisk, do którego została przypisana funkcja [Śledzenie włączone].

  • Przypisz wcześniej funkcję [Śledzenie włączone] do odpowiedniego przycisku poleceniem [Prz. Własne].
  • Ta funkcja jest dostępna w trybie fotografowania.
  • Ta funkcja jest dostępna, gdy w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono opcję [Ciągły AF].