Punkt pom. punktow.

Ustawianie, czy pozycja pomiaru punktowego ma być koordynowana z obszarem ostrości, gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Elast. punktowy] lub [Roz. elast. punktowy].

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Punkt pom. punktow.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Środek:
Pozycja pomiaru punktowego nie będzie koordynowana z obszarem ostrości, ale zawsze pomiar jasności odbywa w środku.
Łącze punktu ostr.:
Pozycja pomiaru punktowego będzie koordynowana z obszarem ostrości.

Uwaga

  • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono inną opcję niż [Elast. punktowy] lub [Roz. elast. punktowy], pozycja pomiaru punktowego jest zablokowana w punkcie środkowym.
  • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Śledzenie: Elast. punktowy] lub [Śledzenie: Roz. elast. punktowy], pozycja pomiaru punktowego jest skoordynowana z pozycją początkową śledzenia, ale nie jest skoordynowana ze śledzeniem obiektu.