Przypisywanie często używanych funkcji do przycisków (Prz. Własne)

Można użyć funkcji przycisków ustawień własnych w celu przypisania najczęściej używanych funkcji do łatwych w obsłudze przycisków. Pozwala to pominąć proces wyboru opcji z MENU, dzięki czemu można szybciej przywołać funkcje.

Do łatwych w obsłudze przycisków można również przypisać opcję [Nieustawiono] w celu uniknięcia przypadkowego uruchomienia.


Można oddzielnie przypisać funkcje do przycisków ustawień własnych dla trybu fotografowania ( Prz. Własne), trybu nagrywania filmu ( Prz. Własne) i trybu odtwarzania ( Prz. Własne).

 • Funkcje, które można przypisać, zależą od przycisków.


Funkcje można przypisywać do poniższych przycisków.

 1. Przycisk AF-ON
 2. Własny przycisk 3
 3. Własny przycisk 2
 4. Własny przycisk 1
 5. Funkcja przyc. AEL
 6. Przycisk środkowy
 7. Kółko sterujące /Przycisk w lewo/Przycisk w prawo/Dolny przycisk
 8. Własny przycisk 4
 9. Prz. środ. multiselek.
 10. Przycisk Fn/


Wskazówka

 • Funkcje można przywoływać szybciej, korzystając z Menu funkcji w celu skonfigurowania bezpośrednio każdego ustawienia z poziomu przycisku Fn oraz przycisków ustawień własnych. Informacje na temat pokrewnych funkcji w części „Powiązany temat” u dołu strony.


Poniżej przedstawiono procedurę przypisywania funkcji [AF priorytet oczu] do przycisku AEL .
 1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne].
  • Jeśli chcesz przypisać funkcję, która będzie przywoływana podczas nagrywania filmów, wybierz [Prz. Własne]. Jeśli chcesz przypisać funkcję, która będzie przywoływana podczas odtwarzania obrazów, wybierz [Prz. Własne].
 2. Przejdź do ekranu [Tył1] przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania. Następnie wybierz [Funkcja przyc. AEL] i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
 3. Naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, aż pojawi się odpowiednia funkcja. Stronami góra/dół pokrętła sterowania wybierz odpowiednią funkcję, po czym naciśnij środkową część.
  Na przykład wybierz [AF priorytet oczu].
  • Po naciśnięciu przycisku AEL w trybie fotografowania i wykryciu oczu zostanie uruchomiona funkcja [AF priorytet oczu] i aparat ustawi ostrość na oczach. Rejestruj obrazy przy wciśniętym przycisku AEL.

Uwaga

 • Funkcje rejestrowania obrazów można również przypisać do przycisku blokady ostrości na obiektywie. Niektóre obiektywy nie są jednak wyposażone w przycisk blokady ostrości.
 • Po przypisaniu opcji [Tak jak Własne ()] do przycisku ustawień własnych poleceniem [Prz. Własne], ale gdy funkcja nie jest dostępna w trybie nagrywania filmu, na przykład [Jakość JPEG] lub [Tryb błysku], funkcja ta nie zostanie przywołana po naciśnięciu tego przycisku w trybie nagrywania filmu.
 • Po przypisaniu opcji [Jak Własne (/)] do przycisku ustawień własnych poleceniem [Prz. Własne] i po naciśnięciu tego przycisku w trybie odtwarzania, aparat zostanie przełączony do trybu rejestrowania obrazów i zostanie przywołana przypisana funkcja.