Ust. prz. sieci LAN

Konfigurowanie przewodowej sieci LAN.

  1. MENU(Sieć) → [Ust. prz. sieci LAN] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Ustawienia adresu IP:
Ustawianie, czy adres IP przewodowej sieci LAN ma być konfigurowany automatycznie, czy ręcznie.
Wyś. info. o prz. LAN:
Wyświetlanie informacji dotyczących przewodowej sieci LAN dla opisywanego produktu, na przykład adresu MAC lub adresu IP.


Adres IP:
W przypadku ręcznego wprowadzania adresu IP, wpisz ustalony adres.
Maska podsieci/Domyślna brama/Główny serwer DNS/Dodat. serwer DNS:
Po ustawieniu w pozycji [Ustawienia adresu IP] opcji [Ręczny], wpisz każdy adres zgodnie ze środowiskiem sieciowym.