Sygnały audio

Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej opisywanego produktu.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Sygnały audio] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Włączone: Wszystkie:
Dźwięki będą słyszalne, na przykład po uzyskaniu ostrości po uprzednim naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
WŁ.:Inne niż mig. el.:
Ustawianie ostrości naciśnięciem przycisku migawki do połowy itp. sygnalizowane jest dźwiękiem. W przypadku migawki elektronicznej nie ma żadnej sygnalizacji dźwiękowej.
WŁ.:Tylko mig. elekt.:
Sygnalizacja dźwiękowa tylko w przypadku migawki elektronicznej. W przypadku ustawiania ostrości naciśnięciem przycisku migawki do połowy itp. nie ma sygnalizacji dźwiękowej.
WYŁ.:
Nie słychać dźwięków.

Uwaga

  • Po ustawieniu w pozycji [Tryb ostrości] opcji [Ciągły AF], aparat nie będzie sygnalizował dźwiękiem ustawienia ostrości na obiekcie.