Ustawienia ISO: Limit zakresu ISO

Można ograniczyć zakres czułości ISO, gdy czułość ISO jest ustawiana ręcznie.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Ustawienia ISO][Limit zakresu ISO][Minimum] lub [Maksimum] i wybierz odpowiednie wartości.

Ustawianie zakresu w przypadku opcji [ISO AUTO]

Jeśli chcesz zmienić zakres czułości ISO ustawianej automatycznie w trybie [ISO AUTO], wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Ustawienia ISO][ISO][ISO AUTO], po czym naciśnij prawą stronę pokrętła sterowania, aby wybrać [ISO AUTO maksim.]/[ISO AUTO minimum].

Uwaga

  • Wartości czułości ISO spoza podanego zakresu będą niedostępne. Aby wybrać wartości czułości ISO spoza podanego zakresu, zresetuj ustawienie [Limit zakresu ISO].