Limit obszaru ostr.

Przez wcześniejsze ograniczenie rodzajów dostępnych ustawień obszaru ostrości można szybciej wybierać ustawienia w pozycji [Obszar ostrości].

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Limit obszaru ostr.] → Dodaj znaczniki obok obszarów ostrości, które będą używane, a następnie wybierz [OK].
    Rodzaje obszarów ostrości oznaczone symbolem będą dostępne jako ustawienia.

Wskazówka

  • Po przypisaniu funkcji [Przeł. obszaru ostr.] do wybranego przycisku, wybierając MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] lub [Prz. Własne], obszar ostrości zmienia się każdorazowo po naciśnięciu przycisku z przypisaną funkcją. Przez wcześniejsze ograniczenie możliwych do wyboru obszarów ostrości za pomocą polecenia [Limit obszaru ostr.] można szybciej wybierać odpowiednie ustawienia obszarów ostrości.

    Po przypisaniu funkcji [Przeł. obszaru ostr.] do przycisku ustawień własnych, zalecane jest, aby ograniczyć rodzaje obszarów ostrości przy użyciu polecenia [Limit obszaru ostr.].

Uwaga

  • Rodzajów obszarów ostrości bez znacznika nie można wybierać, korzystając z MENU lub menu Fn (funkcja). Aby wybrać dany rodzaj, dodaj znacznik wyboru przy użyciu polecenia [Limit obszaru ostr.].
  • Jeśli usuniesz znacznik wyboru dla obszaru ostrości zarejestrowanego przy użyciu funkcji [Prz.pi./po.obs.AF] lub [Rej. obszaru AF], zapisane ustawienia zmienią się.