Czas pracy akumulatora i liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Trwałość akumulatora Liczba zdjęć
Fotografowanie Tryb ekranu ok. 650
Tryb wizjera ok. 480
Faktyczne filmowanie Tryb ekranu ok. 120 min.
Tryb wizjera ok. 105 min.
Ciągłe filmowanie Tryb ekranu ok. 195 min.
Tryb wizjera ok. 185 min.

Uwaga

 • Podany powyżej czas pracy akumulatora oraz liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć dotyczą sytuacji, gdy akumulator został w pełni naładowany. Czas eksploatacji akumulatora oraz liczba zdjęć mogą ulec zmniejszeniu w zależności od warunków eksploatacji.
 • Czas eksploatacji akumulatora i liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć to dane orientacyjne oparte na rejestrowaniu obrazów przy ustawieniach domyślnych w poniższych warunkach:
  • Akumulator używany w temperaturze otoczenia 25°C.
  • Używana karta pamięci Sony SDXC (U3) (sprzedawana oddzielnie)
  • Korzystanie z obiektywu FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (sprzedawany oddzielnie)
 • Liczby podana w pozycji „Fotografowanie” zostały wyliczona według normy CIPA i dotyczą fotografowania w następujących warunkach:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • Jedno zdjęcie jest wykonywane co 30 sekund.
  • Co dziesiąte zdjęcie aparat jest wyłączany i włączany.
 • Liczba minut przy nagrywaniu filmów została wyliczona w oparciu o normę CIPA i dotyczy ona nagrywania w następujących warunkach:
  • Jakość obrazu jest ustawiona na XAVC S HD 60p 50M /50p 50M.
  • Faktyczne filmowanie: Czas pracy akumulatora odnosi się do powtarzanych operacji rejestrowania obrazu, korzystania z zoomu, oczekiwania na nagrywanie, włączania/wyłączania itp.
  • Ciągłe filmowanie: Czas pracy akumulatora odnosi się do ciągłej operacji rejestrowania obrazu aż do osiągnięcia limitu (29 minut) i kontynuowania nagrywania przez ponowne naciśnięcie przycisku MOVIE (Film). Inne funkcje, takie jak zoom, nie są obsługiwane.