Zdjęcia seryjne

Po naciśnięciu przycisku migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne.

 1. Obróć pokrętło trybu pracy i wybierz właściwy tryb.
  • Obróć pokrętło trybu pracy, trzymając równocześnie wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji ustawień

Zdjęcia seryjne: Hi / Zdjęcia seryjne: Mid/ Zdjęcia seryjne: Lo


Typ migawki
Migawka mechanicz. Automatyczne/Migawka elektronicz. *1
Zdjęcia seryjne: Hi Maksymalnie 5 zdj. na sekundę*2 Maksymalnie 20 zdj. na sekundę*2 *3 *4
Zdjęcia seryjne: Mid Maksymalnie 5 zdj. na sekundę*2 Maksymalnie 10 zdj. na sekundę*2
Zdjęcia seryjne: Lo Maksymalnie 2,5 zdj. na sekundę Maksymalnie 5 zdj. na sekundę*2

*1 Podana wartość to szybkość fotografowania przy ustawieniu [Standardowy] w pozycji [Napęd przy. w tr. AF]. Przy ustawieniu [Priorytet ostrości] w pozycji [Napęd przy. w tr. AF] szybkość zdjęć seryjnych może ulec zmniejszeniu.

*2Przy ustawieniu [Standardowy] lub [Priorytet ciszy] w pozycji [Napęd przy. w tr. AF] i wartości F większej niż F16, ostrość jest zablokowana z nastawą dla pierwszego zdjęcia.

*3 Gdy tryb ostrości ustawiony jest na AF-C (Ciągły AF), szybkość zdjęć seryjnych zależy od zamocowanego obiektywu. Szczegółowe informacje można sprawdzić na stronie wsparcia dotyczącej zgodnych obiektywów.

*4 Podczas rejestrowania obrazów w nieskompresowanym formacie RAW, maksymalnie rejestrowanych jest 12 obrazów na sekundę.

Wskazówka

 • Aby regulacja ostrości i ekspozycji była przeprowadzana w sposób ciągły, ustaw poniższe opcje:
  • [Tryb ostrości]: [Ciągły AF]
  • [AEL z nac. spustu]: [WYŁ.] lub [Automatyczne]

Uwaga

 • Zdjęcia seryjne są niedostępne w następujących sytuacjach:
  • Opcja [Efekt wizualny] ma ustawienie [Cz-b o bogatej grad.].
  • Opcja [DRO/Auto HDR] ma ustawienie [Auto HDR].
 • Podczas rejestrowania z lampą błyskową zmniejsza się szybkość wykonywania zdjęć seryjnych.