Wyświetlanie czasu zwolnienia (Wyśw. czasu zdjęć)

Ustawianie metody wyświetlania czasu zwolnienia migawki na ekranie podczas fotografowania bez przyciemniania ekranu.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Wyśw. czasu zdjęć] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Włącz: Typ1/Włącz: Typ2:
Wyświetlanie ramki wokół ramki ostrości.
Włącz: Typ3/Włącz: Typ4:
Wyświetlanie w czterech narożnikach ekranu.
WYŁ.:
Czas zwolnienia migawki nie jest wyświetlany podczas rejestrowania bez przyciemniania ekranu.

[Włącz: Typ1] / [Włącz: Typ2] (Przykład)

[Włącz: Typ3] / [Włącz: Typ4]