Zd.ster.PC(prz. LAN): Parowanie

Zapobiega przejęciu kontroli nad aparatem w przypadku jego podłączenia do komputera za pośrednictwem routera.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wer. 6.00 lub nowszej.

  1. MENU → (Sieć) → [Zd.ster.PC(prz. LAN)][Parowanie].
    Zostanie wyświetlona nazwa urządzenia aparatu oraz jego adres MAC.
  2. Wyślij żądanie nawiązania połączenia z komputera, do którego ma być podłączony aparat.
  3. Wybierz [OK], gdy na monitorze aparatu zostanie wyświetlony komunikat.
    Rozpocznie się nawiązywanie połączenia między aparatem a komputerem.
  4. Po nawiązaniu połączenia wybierz [OK], aby zamknąć ekran parowania.