Funkcja obsł. dotyk.: Śl. uruch. przez dot.

Korzystając z obsługi dotykowej, można wybrać obiekt, który ma być śledzony w trybach fotografowania i filmowania.
Wybierz wcześniej MENU → (Ustawienia) → [Obsługa dotykowa] [WŁ.].

 1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Funkcja obsł. dotyk.][Śl. uruch. przez dot.].
 2. Dotknij obiektu, który ma być śledzony, na monitorze.
  Rozpocznie się śledzenie.
 3. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
  • Naciśnij przycisk migawki do oporu, aby zarejestrować obrazy.

Wskazówka

 • Aby anulować śledzenie, wystarczy dotknąć lub nacisnąć środkową część pokrętła sterowania.

Uwaga

 • W następujących sytuacjach funkcja [Śl. uruch. przez dot.] jest niedostępna:
  • Podczas nagrywania filmów przy ustawieniu [120p]/[100p] w pozycji [Ust. nagrywania].
  • Po ustawieniu w pozycji [Tryb ostrości] opcji [Ostrość ręczna].
  • W przypadku korzystania z funkcji Inteligentny zoom, Wyraźny zoom obrazu lub Zoom cyfrowy
  • W przypadku korzystania z adaptera obiektywu LA-EA2 lub LA-EA4