Typ migawki (zdjęcie)

Można ustawić, czy obraz ma być rejestrowany z użyciem migawki mechanicznej lub migawki elektronicznej.

 1. MENU→ (Ustawienia fotograf.2)→[Typ migawki]→odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne:
Rodzaj migawki jest przełączany automatycznie w oparciu o warunki fotografowania i czas otwarcia migawki.
Migawka mechanicz.:
Fotografowanie tylko z użyciem migawki mechanicznej.
Migawka elektronicz.:
Fotografowanie tylko z użyciem migawki elektronicznej.

Wskazówka

 • W poniższych sytuacjach w pozycji [Typ migawki] należy ustawić [Automatyczne] lub [Migawka elektronicz.].
  • W przypadku fotografowania z użyciem szybkiej migawki w warunkach jasnego oświetlenia, na przykład na zewnątrz w jasnym słońcu, na plaży lub w ośnieżonych górach.
  • Gdy zależy nam na zwiększeniu szybkości zdjęć seryjnych.

Uwaga

 • W rzadkich przypadkach, dźwięk migawki może być generowany przy wyłączaniu zasilania, nawet jeśli w pozycji [Typ migawki] ustawiono opcję [Migawka elektronicz.]. Nie świadczy to jednak o usterce.
 • W poniższych sytuacjach będzie uruchamiana migawka mechaniczna, nawet jeśli w pozycji [Typ migawki] ustawiono [Migawka elektronicz.].
  • W przypadku przechwytywania standardowego koloru białego w celu ustawienia balansu bieli
  • [Rejestracja twarzy]
 • Poniższe funkcje są niedostępne, gdy w pozycji [Typ migawki] ustawiono [Migawka elektronicz.].
  • Rejestrowanie z lampą błyskową
  • Red.sz.dł.naśw.
  • Rejestrowanie w trybie Bulb