Zdjęcia seryjne przy użyciu adaptera obiektywu

W przypadku zamocowanego na aparacie adaptera obiektywu, metoda automatycznego ustawiania ostrości podczas zdjęć seryjnych zależy od ustawień w pozycji [Zdjęcia seryjne] i [Typ migawki].

W przypadku korzystania z adaptera obiektywu LA-EA1 (sprzedawany oddzielnie), adaptera obiektywu LA-EA2 (sprzedawany oddzielnie) lub adaptera obiektywu LA-EA4 (sprzedawany oddzielnie)

Typ migawki
Migawka mechanicz. Automatyczne/Migawka elektronicz.
Zdjęcia seryjne: Hi Ostrość jest zablokowana z ustawieniem dla pierwszego ujęcia.
Zdjęcia seryjne: Mid
Zdjęcia seryjne: Lo Ciągłe śledzenie ostrością obiektów.

W przypadku korzystania z adaptera obiektywu LA-EA3 (sprzedawany oddzielnie)

Wcześniej przeprowadź aktualizację oprogramowania sprzętowego adaptera obiektywu do najnowszej wersji.

Typ migawki
Migawka mechanicz. Automatyczne/Migawka elektronicz.
Zdjęcia seryjne: Hi Ciągłe śledzenie ostrością obiektów.*1 Ciągłe śledzenie ostrością obiektów.*1 *2
Zdjęcia seryjne: Mid Ciągłe śledzenie ostrością obiektów.*1
Zdjęcia seryjne: Lo Ciągłe śledzenie ostrością obiektów.

*1 Gdy liczba F jest większa niż F16, obiekty nie będą śledzone ostrością. Ostrość jest zablokowana z ustawieniem dla pierwszego ujęcia.

*2 Szybkość zdjęć seryjnych zależy od ustawienia [Tryb ostrości].
[Pojedynczy AF]/[DMF]/[Ostrość ręczna]: Maksymalnie 20 zdj. na sekundę (Ostrość jest zablokowana z ustawieniem dla pierwszego ujęcia).
[Ciągły AF]: Maksymalnie 10 zdj. na sekundę

Uwaga

  • Gdy używany jest adapter obiektywu, w trybie [Zdjęcia seryjne: Lo] nie można uzyskać zdjęć seryjnych bez przyciemniania ekranu.