Bracket DRO

Możesz zapisać łącznie trzy zdjęcia, z których każde ma inny poziom optymalizacji D-Range.

  1. Wybierz (Bracketing), obracając pokrętło trybu pracy.
    • Obróć pokrętło trybu pracy, trzymając wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy.
  2. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Ustaw. bracketingu][Typ bracketingu][Bracket DRO] → odpowiedni tryb.
    • Ekran ustawień w przypadku opcji [Typ bracketingu] można wyświetlić naciskając przycisk Fn.
  3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Bracket DRO: Lo:
Rejestrowanie serii trzech obrazów z nieznacznymi zmianami wartości optymalizacji D-Range (Lv 1, Lv 2 i Lv 3).
Bracket DRO: Hi:
Rejestrowanie serii trzech obrazów z dużymi zmianami wartości optymalizacji D-Range (Lv 1, Lv 3 i Lv 5).

Uwaga

  • Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.