Wyśw. z Moje menu

Moje menu można skonfigurować w taki sposób, aby było widoczne jako pierwsze po naciśnięciu przycisku MENU.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wer. 6.00 lub nowszej.

  1. MENU → (Moje menu) → [Wyśw. z Moje menu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Moje menu pojawi się jako pierwsze po naciśnięciu przycisku MENU.
WYŁ.:
Po naciśnięciu przycisku MENU pojawi się ostatnio wyświetlane menu.