Czas rozp. osz. ener.

Ustawianie okresów czasu dla automatycznego przełączania do trybu oszczędzania energii w przypadku bezczynności, aby zapobiec zużyciu akumulatora. Aby powrócić do trybu fotografowania, wykonaj jedną z czynności takich jak naciśnięcie przycisku migawki do połowy.

  1. MENU(Ustawienia) → [Czas rozp. osz. ener.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

30 min./5 min./2 min./1 min./10 s

Uwaga

  • Urządzenie należy wyłączyć, jeżeli nie będzie używane przez dłuższy czas.
  • W przypadku zasilania urządzenia przez USB, podczas odtwarzania pokazów slajdów, nagrywania filmów, podczas transferu FTP, po podłączeniu do komputera lub telewizora, albo gdy w pozycji [Zdalne sterowanie] ustawiono opcję [WŁ.], funkcja oszczędzania energii nie jest uruchamiana.
  • Przy ustawionej w pozycji [Funkcja FTP] opcji [WŁ.], czas do przełączenia aparatu w tryb oszczędzania energii będzie wynosił jedną minutę nawet po wybraniu ustawienia [10 s] w pozycji [Czas rozp. osz. ener.].