Osat ja hallintalaitteet

Pääyksikkö

Pääyksikön kuva

Kaukosäädin (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)

Kaukosäätimen kuva

Painikkeessa VOL (äänenvoimakkuus) + on kohopiste.


Irrota eristekalvo ennen käyttöä.

 1. (selaa)
  Toiston aikana:
  Siirtyy selaustilaan.
  (Ei käytettävissä, kun liitettynä on USB-laite Android-tilassa tai iPod.)
  DAB-vastaanoton aikana (DSX-B710D):
  Siirtyy selaustilaan.
  PTY (ohjelmatyyppi)
  FM-vastaanoton aikana:
  Valitsee toiminnon PTY (RDS).
  DAB-vastaanoton aikana (DSX-B710D):
  Paina kaksi kertaa 2 sekunnin aikana valitaksesi komennon PTY.
  Päivitä asemaluettelo painamalla tätä painiketta vähintään 2 sekunnin ajan, jolloin automaattinen viritys käynnistyy.
 2. SRC (ohjelmalähde)
  Kytkee virran päälle.
  Vaihtaa ohjelmalähdettä.
  OFF
  Kytke ohjelmalähde pois ja tuo kellonaika näyttöön painamalla yhtäjaksoisesti 1 sekunnin ajan.
  Sammuta virta ja näyttö painamalla tätä painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
  Jos laite kytketään pois ja näyttö sammuu, järjestelmää ei voida ohjata kaukosäätimellä (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W).
 3. EXTRA BASS
  Vahvistaa bassoääntä yhdessä äänenvoimakkuustason kanssa. Vaihda EXTRA BASS-asetusta painamalla: [1], [2], [OFF].
 4. Näyttöikkuna
 5. USB-liitäntä
 6. / (SEEK –/+)
  Radiovastaanoton aikana:
  Virittää radioasemat automaattisesti. Paina yhtäjaksoisesti käsinviritystä varten.
  DAB-vastaanoton aikana (DSX-B710D):
  Valitsee aseman. Etsi asemaryhmää painamalla yhtäjaksoisesti.
  (Saatavilla vain, kun kohdan [SEEK BY] asetus on [STATION GP].)
  / (edellinen/seuraava)
  / (pikakelaus taakse/pikakelaus eteen)
 7. MODE
  (takaisin)
  Palaa edelliseen näyttöön.
 8. CALL
  Avaa puheluvalikon. Vastaa/lopettaa puhelun.
  Vaihda BLUETOOTH-signaalia painamalla tätä painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
 9. Kaukosäätimen vastaanotin
 10. Numeropainikkeet (1–6)
  Virittää esivalitut radioasemat. Paina yhtäjaksoisesti tallentaaksesi esivalintoja.
  DAB-vastaanoton aikana (DSX-B710D):
  Vastaanottaa esivalittuja DAB-asemia tai radioasemia.
  Paina yhtäjaksoisesti tallentaaksesi DAB-esivalintoja tai radioasemien esivalintoja.
  ALBUM /
  Ohittaa albumin audiolaitteessa. Paina yhtäjaksoisesti ohittaaksesi albumeja jatkuvasti.
  (Ei käytettävissä, kun liitettynä on USB-laite Android-tilassa tai iPod.)
  Peukuta ylös painamalla tai peukuta alas painamalla toiminnossa Pandora®(DSX-B700(UC)/DSX-B700W).
  (uusintatoisto)
  (Ei käytettävissä, kun liitettynä on USB-laite Android-tilassa.)
  (satunnaistoisto)
  (Ei käytettävissä, kun liitettynä on USB-laite Android-tilassa.)
  MIC (mikrofoni)
  (toisto/keskeytys)
 11. Säätöpyörä
  Säätää äänenvoimakkuutta.
  PUSH ENTER
  Siirtyy valittuun kohteeseen.
  Paina SRC (ohjelmalähde), pyöritä ja paina vaihtaaksesi ohjelmalähdettä (aikakatkaisu 2 sekuntia).
  MENU
  Avaa asetusvalikon.
  VOICE
  Paina yhtäjaksoisesti vähintään 2 sekunnin ajan aktivoidaksesi äänivalinnan, puheohjauksen (Android vain älypuhelin) tai Siri-toiminnon (vain iPhone).
 12. AUX-tuloliitäntä
 13. DSPL (näyttö)
  Vaihtaa näyttökohteita.
  SCRL (selaus)
  Selaa näyttökohdetta painamalla yhtäjaksoisesti.
 14. SOUND
  Avaa SOUND-valikon suoraan.
  MENU
  Avaa asetusvalikko painamalla yhtäjaksoisesti.
 15. /// (vasen/ylös/alas/oikea)
  Valitsee asetuskohdan yms.
  ENTER
  Siirtyy valittuun kohteeseen.
  Muodosta tai sulje Sony | Music Center-toiminto painamalla yhtäjaksoisesti vähintään 2 sekunnin ajan.
  / (edellinen/seuraava)
  +/– (albumi +/–)
 16. VOL (äänenvoimakkuus) +/–