Kanavien valitseminen luokista

  1. Paina (selaa).
  2. Valitse [CATEGORY] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
  3. Valitse haluamasi luokka pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
    Kanavaluettelo avautuu.
  4. Valitse haluamasi kanava pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Kanavan tallentaminen esivalinnaksi

Kun esivalinnaksi tallennettava kanava on viritetty, paina yhtäjaksoisesti numeropainiketta (1–6), kunnes [MEMORY] tulee näkyviin.


Jos haluat kuunnella esivalittua kanavaa, valitse haluamasi taajuusalue painamalla MODE ([SXM1], [SXM2] tai [SXM3]), ja paina sitten numeropainiketta (1–6). (Jokaiselle taajuusalueelle voidaan tallentaa esivalinnaksi enintään 6 kanavaa.)