DAB-ilmoitusten asettaminen

Jos kytket päälle DAB-ilmoitukset, DAB-ilmoitukset voivat keskeyttää valitun ohjelmalähteen toiston.

  1. Paina MENU, valitse [GENERAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
  2. Valitse [ANNOUNCE] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
  3. Valitse [ANNC-ON] tai [ANNC-OFF] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Huomautus

  • DAB-ilmoituksen aikana äänenvoimakkuus säädetään TA-tasolle, joka on valittu kohdassa RDS.

Saman tai vastaavan ohjelman kuuntelu myös heikolla kuuluvuusalueella

Aseta [SOFTLINK] -tilaksi [ON].
[-FM] lisätään FM-ohjelman nimen loppuun, kun vastaavaa FM-ohjelmaa kuunnellaan.


”Hard Link” (sama ohjelma) seuraa samaa ohjelmaa ja ”Soft Link” (vastaava ohjelma) seuraa vastaavaa ohjelmaa.

SOFT LINK DAB/FM
OFF Vain Hard Link (sama ohjelma)
ON Hard Link / Soft Link (sama ohjelma / vastaava ohjelma)