BLUETOOTH-asetukset (BLUETOOTH)

PAIRING (pariliittäminen)

Voit yhdistää enintään kaksi BLUETOOTH -laitetta: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] tai [DEVICE 2] vaihtuu pariliitetyn laitteen nimeksi sen jälkeen kun pariliittäminen on suoritettu.


AUDIO DEV (audiolaite)

Valitsee audiolaitteen. [*] näkyy pariliitetylle laitteelle [DEVICE 1] tai nykyiselle A2DP-yhteensopivalle audiolaitteelle.


RINGTONE (soittoääni)

Valitse kaiuttimista toistettava soittoääni: [1] (tämän laitteen esivalittu soittoääni), [2] (matkapuhelimen soittoääni*).

*Tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä matkapuhelimesta riippuen.


AUTO ANSWER (automaattinen vastaus)

Määrittää tämän laitteen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti: [OFF], [1] (noin 3 sekuntia), [2] (noin 10 sekuntia).


AUTO PAIR (automaattinen pariliittäminen)

Käynnistä BLUETOOTH-pariliittäminen automaattisesti, kun laitteeseen liitetään iOS-laite, jonka versionumero on 5.0 tai uudempi, USB-liitännän kautta: [ON], [OFF].


BT SIGNAL (BLUETOOTH-signaali)

Kytkee BLUETOOTH-toiminnon päälle/pois.


BT INITIAL (BLUETOOTH-alustus)

Alustaa kaikki BLUETOOTH-asetukset (pariliittämistiedot, laitteen tiedot yms.): [YES], [NO].
Alusta kaikki asetukset, kun hävität laitteen.
(Käytettävissä vain, kun ohjelmalähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)


VOICE-OUT (äänen toisto)

Valitse handsfree-puheluissa käytettävät kaiuttimet:
[VOICE FRONT] (etukaiuttimet), [VOICE REAR] (takakaiuttimet), [VOICE ALL] (kaikki kaiuttimet).
(Käytettävissä vain, kun ohjelmalähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)