Laiteohjelmiston päivitystoimenpiteet

FILE ERROR: Päivitysohjelmaa ei ole tallennettu USB-laitteeseen.

  • Tallenna päivitysohjelma USB-laitteeseen ja yritä uudelleen.

UPDATE ERROR PRESS ENTER: Laiteohjelmiston päivityksessä ilmeni virhe.

  • Kuittaa viesti painamalla ENTER ja yritä sitten uudelleen.
    Älä kytke sytytysvirtaa OFF-asentoon tai irrota USB-laitetta päivityksen aikana.