Audiotiedostoa ei voida toistaa.

  • Järjestelmä ei tue USB-laitteita, jotka on alustettu muulla tiedostojärjestelmällä kuin FAT16 tai FAT32.*

* Tämä laite tukee FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä, mutta tietyt USB-laitteet eivät ehkä tue kaikkia näitä FAT-järjestelmiä. Katso lisätietoja kunkin USB-laitteen käyttöoppaasta tai ota yhteyttä valmistajaan.