Näyttöasetukset (DISPLAY)

BLACK OUT (valojen sammutus) (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Sammuttaa valaistuksen automaattisesti, jos mitään toimenpidettä ei suoriteta 5 sekuntiin, kun mikä tahansa ohjelmalähde on valittuna: [ON], [OFF].
Voit kytkeä valaistuksen takaisin päälle painamalla mitä tahansa laitteen tai kaukosäätimen painiketta.


DIMMER (himmennys)

Muuttaa näytön kirkkautta: [OFF], [ON], [AUTO], [CLK] (kello). ([AUTO] on saatavilla vain, kun valaistuksen ohjausjohto on liitetty ja ajovalot on kytketty päälle.)

  • Jos haluat, että tämä toiminto on päällä vain määrättynä ajanjaksona, valitse [CLK] ja aseta sitten aloitus- ja lopetusajankohdat.
  • Jos haluat asettaa kirkkauden, kun himmennintoiminto on päällä, aseta [DIMMER] tilaan [ON] ja säädä [BRIGHTNESS] haluamaksesi.
  • Jos haluat asettaa kirkkauden, kun himmennintoiminto on pois päältä, aseta [DIMMER] tilaan [OFF] ja säädä [BRIGHTNESS] haluamaksesi.

Kirkkausasetus tallennetaan ja otetaan käyttöön, kun himmennintoiminto kytketään päälle tai pois.


BRIGHTNESS (kirkkaus)

Säätää näytön kirkkautta. Kirkkaustasoa voidaan säätää: [1] – [10].


BUTTON-C (painikkeiden väri)

Asettaa painikkeille esivalitun tai mukautetun värin.

Kohde Lisätietoja
COLOR
(väri)
Väri voidaan valita 15 esivalitusta ja 1 mukautetusta väristä.
CUSTOM-C
(mukautettu väri)
Tallentaa painikkeille mukautetun värin.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Värin säätöalue: [0] – [32] ([0] ei ole valittavissa kaikissa värialueissa).


SOUND SYNC (äänen synkronointi)

Kytkee päälle valon ja äänen synkronointitoiminnon: [ON], [OFF].
(Ei käytettävissä, kun mitään ohjelmalähdettä ei ole valittuna ja kellonaika on näkyvissä.)


AUTO SCROLL (automaattinen selaus)

Selaa pitkiä kohteita automaattisesti: [ON], [OFF].
(Ei saatavilla, kun AUX tai radio on valittuna.)