Lähteen tai sovelluksen valinta

Voit valita haluamasi ohjelmalähteen tai sovelluksen iPhone/Android-älypuhelimella käyttämällä toimintoa.

Lähteen valitseminen

Paina SRC (ohjelmalähde) toistuvasti. Vaihtoehtoisesti voit valita ohjelmalähteen painamalla SRC (ohjelmalähde), pyörittämällä säätöpyörää ja painamalla sitten ENTER.

Lähdeluettelon avaaminen

Paina SRC (ohjelmalähde).

Ääni- ja näyttöasetusten valinta

Voit säätää ääntä ja näyttöä koskevia asetuksia iPhone/Android-älypuhelimella.


Katso lisätietoja asetuksista sovelluksen ohjeesta.