Toimintojen AF ja TA määrittäminen (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Vaihtoehtoiset taajuudet (AF) Virittää jatkuvasti käyttöön aseman parhaiten kuuluvan signaalin ja Liikennetiedotteet (TA) tarjoaa ajankohtaisia liikennetietoja tai liikenneohjelmia (TP), kun sellainen vastaanotetaan.

  1. Paina MENU, valitse [GENERAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
  2. Valitse [AF/TA] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
  3. Valitse [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] tai [AF/TA-OFF] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Voit tallentaa esivalinnaksi RDS-asemia AF- ja TA-asetuksella

Voit tallentaa esivalinnaksi RDS-asemia AF/TA-asetuksella. Aseta AF/TA ja tallenna asema sitten esivalinnaksi BTM-toiminnolla tai manuaalisesti. Jos tallennat esivalinnan manuaalisesti, voit myös tallentaa esivalinnaksi muita kuin RDS-asemia.

Hätäilmoitusten vastaanottaminen

Kun AF tai TA on päällä, hätäilmoitukset keskeyttävät automaattisesti valitun ohjelmalähteen.

Äänenvoimakkuustason säätäminen liikenneilmoituksen aikana

Valittu taso tallennetaan muistiin myös tulevia liikenneilmoituksia varten, ja se on riippumaton tavallisesta äänenvoimakkuustasosta.

Yhden alueohjelman pitäminen valittuna (REGIONAL)

Kun toiminnot AF ja REGIONAL ovat päällä, radio ei vaihda toiselle paikalliskanavalle, jonka kuuluvuus on voimakkaampi. Jos poistut tämän paikallisohjelman kuuluvuusalueelta, aseta [REGIONAL] kohdassa [GENERAL] tilaan [REG-OFF], kun vastaanotat FM-ohjelmaa.
(Tämä toiminto ei toimi Iso-Britanniassa eikä muutamilla muilla alueilla.)

Local Link -toiminto (vain Iso-Britannia)

Tämän toiminnon avulla voit valita alueen muita paikallisasemia, vaikka niitä ei olisi tallennettu esivalinnaksi numeropainikkeisiin.
Paina FM-vastaanoton aikana numeropainiketta (1–6), johon on tallennettu paikalliskanava. paina paikalliskanavan numeropainiketta uudelleen 5 sekunnin kuluessa. Toista tämä toimenpide, kunnes paikalliskanavan ohjelma kuuluu.