Toisto katkeilee BLUETOOTH-audiolaitteen toiston aikana.

  • Pienennä etäisyyttä BLUETOOTH-audiolaitteen ja tämän laitteen välillä.
  • Jos BLUETOOTH-audiolaitetta säilytetään kotelossa, joka estää signaalin kulun, poista audiolaite kotelosta käytön aikana.
  • Lähistöllä on käytössä useita BLUETOOTH-laitteita tai muita, radioaaltoja lähettäviä laitteita.
    • Sammuta muut laitteet.
    • Lisää etäisyyttä muihin laitteisiin.
  • Toisto pysähtyy hetkellisesti, kun yhteyttä muodostetaan tämän laitteen ja matkapuhelimen välillä. Tämä ei ole toimintahäiriö.