Yhdistävä laite ei havainnut tätä laitetta.

  • Aseta tämä laite pariliittämisen odotustilaan ennen pariliittämistä.
  • Kun olet muodostanut yhteyden kahteen BLUETOOTH-laitteeseen, tätä laitetta ei voida tunnistaa toisesta laitteesta.
    • Katkaise toinen yhteyksistä ja etsi tätä laitetta toisella laitteella.
  • Kun laitteen pariliittäminen on suoritettu, aseta BLUETOOTH-signaalilähtö päälle.