Näyttö häviää, kun laite on toiminnassa. (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

  • [BLACK OUT] (valojen sammutus) on tilassa [B.OUT-ON].