Toistaminen BLUETOOTH-laitteelta

Voit toistaa sisältöä liitetystä laitteesta, joka tukee BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ‑profiilia.

 1. Muodosta BLUETOOTH-yhteys audiolaitteeseen.
  Katso ”Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen”.
  Valitse audiolaite painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] [AUDIO DEV].
 2. Paina SRC (ohjelmalähde) valitaksesi toiminnon [BT AUDIO].
 3. Aloita toisto käyttämällä audiolaitetta.
 4. Säädä tämän laitteen äänenvoimakkuutta.

Huomautus

 • Audiolaitteesta riippuen tämä laite ei ehkä näytä tietoja, kuten nimikettä, kappaleen numeroa/aikaa tai toistotilaa.
 • Vaikka ohjelmalähdettä vaihdettaisiin tässä laitteessa, audiolaitteen toisto ei pysähdy.
 • [BT AUDIO] ei tule näkyviin näyttöön, kun ”Sony | Music Center”-sovellus on käynnissä BLUETOOTH-toiminnolla.

BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuustason sovittaminen muiden ohjelmalähteiden tasolle

Aloita BLUETOOTH-audiolaitteen toisto keskisuurella äänenvoimakkuudella ja aseta tämän laitteen äänenvoimakkuus normaalille kuunteluvoimakkuudelle.
Paina MENU ja valitse sitten [SOUND] [BTA VOLUME].