Yhteyden muodostaminen iPhone/iPod-laitteeseen (BLUETOOTH, automaattinen pariliittäminen)

Liitettäessä iPhone/iPod-laitetta, jossa on iOS5 tai uudempi, USB-liitäntään, pariliitos ja yhteys iPhone/iPod-laitteeseen muodostetaan automaattisesti. Kytke BLUETOOTH automaattinen pariliittäminen päälle varmistamalla, että [AUTO PAIR] kohdassa [BLUETOOTH] on tilassa [ON].

  1. Aktivoi BLUETOOTH-toiminto iPhone/iPod-laitteessa.
  2. Yhdistä iPhone/iPod-laite USB-liitäntään.

    Varmista, että (BLUETOOTH) syttyy tämän laitteen näytössä.

Huomautus

  • BLUETOOTH automaattinen pariliittäminen ei ole mahdollista, jos tämä laite on jo yhteydessä kahteen BLUETOOTH-laitteeseen. Tällöin toisen laitteen yhteys on katkaistava, minkä jälkeen iPhone/iPod on yhdistettävä uudelleen.
  • Jos BLUETOOTH automaattinen pariliittäminen ei ole käytössä, suorita pariliittäminen ja muodosta BLUETOOTH-yhteys iPhone/iPod-laitteella samalla tavoin kuin muilla BLUETOOTH-laitteilla.