Yhteyttä ei voida muodostaa.

  • Yhteyttä ohjataan yhdeltä puolelta (tästä laitteesta tai BLUETOOTH-laitteesta), mutta ei molemmista.
    • Yhdistä tähän laitteeseen BLUETOOTH-laitteesta tai päinvastoin.