Ääniasetukset (SOUND)

Tämä asetusvalikko ei ole saatavilla, kun ohjelmalähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.

EQ10 PRESET (EQ10-esivalinta)

Valitsee taajuuskorjaimen käyrän 10 eri käyrävaihtoehdosta tai kytkee toiminnon pois.

Alue/malli Taajuuskorjaimen käyrän nimi
DSX-B700(UC)/DSX-B700(EUR)/DSX-B700W/DSX-B710D [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-B700(E) [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [SALSA], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-B700(IN) [BOLLYWOOD], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [KARAOKE]*, [CUSTOM], [OFF]

Taajuuskorjaimen käyräasetus voidaan tallentaa ohjelmalähdekohtaisesti.

*[KARAOKE] vaimentaa solistin ääntä mutta ei voi poistaa sitä kokonaan toiston aikana. Mikrofonia ei myöskään tueta.


EQ10 CUSTOM (EQ10 mukautettu)

Asettaa [CUSTOM] kohdassa EQ10.
Taajuuskorjaimen käyrän asetus: [B1] – [B10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Äänenvoimakkuuden taso on säädettävissä 1 dB askelin, alkaen asetuksesta -6 dB ja päättyen asetukseen +6 dB.


BALANCE (kanavatasapaino)

Säätää äänen kanavatasapainoa: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].


FADER (häivytin)

Säätää suhteellista tasoa: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].


SUBWOOFER (bassokaiutin)

Kohde Lisätietoja
SUBW LEVEL
(bassokaiuttimen taso)
Säätää bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] näkyy alimmalla asetustasolla.)
SUBW PHASE
(bassokaiuttimen vaihe)
Valitsee bassokaiuttimen vaiheen: [NORMAL], [REVERSE].
LPF FREQ
(alipäästösuotimen taajuus)
Valitsee bassokaiuttimen jakotaajuuden: [80Hz], [100Hz], [120Hz].


HPF FREQ (ylipäästösuotimen taajuus)

Valitsee etu-/takakaiutinten jakotaajuuden: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].


AUX VOLUME (AUX-äänenvoimakkuus)

Säätää jokaisen liitetyn lisälaitteen äänenvoimakkuutta: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Tämä asetus vähentää tarvetta säätää äänenvoimakkuutta eri ohjelmalähteiden välillä. (Saatavilla vain, kun AUX on valittuna.)


BTA VOLUME (BLUETOOTH-äänenvoimakkuus)

Säätää jokaisen liitetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Tämä asetus vähentää tarvetta säätää äänenvoimakkuutta eri ohjelmalähteiden välillä.
(Saatavilla vain, kun BT-audio, -sovellus tai Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W) on valittuna.)