Esittelytila käynnistyy toiston tai vastaanoton aikana.

  • Jos [DEMO-ON] on valittuna eikä mitään toimenpidettä tehdä 5 minuuttiin, esittelytila käynnistyy.
    • Valitse [DEMO-OFF].